Verschillende Leerstrategieën

Auteur: Anne-Marieke Dusseljee


Verschillende leerstrategieën aanbieden is onderschat en tegelijkertijd erg belangrijk om de leerresultaten van kinderen te verbeteren. Want niet iedereen leert op dezelfde manier. Toch moeten we op school wel allemaal hetzelfde leren.

Een leerstrategie is bijvoorbeeld het onderstrepen van belangrijke tekstdelen in een boek of een les samenvatten of nieuwe informatie in eigen woorden herhalen1. Waarschijnlijk ben je wel bekend met het onderstrepen van tekstdelen, maar misschien komen de andere strategieën je minder bekend voor.

Als dit zo is, is dat goed nieuws. Want als je leerstrategie op dit moment niet oplevert wat je wilt, kan je experimenteren met deze andere strategieën. Maar misschien legt je kind niet zo snel de link tussen tegenvallende resultaten en een leerstrategie. In dat geval kun je misschien als ouder een handje helpen met het aandragen van nieuwe leerstrategieën. 

Het kennen en gebruiken van meerdere leerstrategieën geeft je kind ook meer zelfvertrouwen en het gevoel dat hij/zij het kan doen2. Ga maar na; wanneer je kind "tegen de muur loopt" met een bepaalde manier van leren kan het overschakelen naar een andere manier. De situatie wordt dan niet zo snel iets in de trant van: "Ooooooooh, ik leer het noooooooit". 

Verschillende leerstrategieën

Praktisch leren

De praktische kant van leren gaat in dit blog over leren op school. Het leven is natuurlijk meer dan alleen wat je leert op school, maar toch kunnen sommige zaken handig zijn om te weten. 

Onderstrepen van belangrijke tekstdelen

Dit is vooral handig bij vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde. Let wel op bij deze strategie dat je belangrijke tekstdelen onderstreept en niet altijd alleen de eerste of de laatste zin in de alinea. Dit wordt vaak door docenten gezegd, maar als je dit net fout doet leer je net niets. Dus lees de tekst, en bepaal wat belangrijk is en onderstreep dat. 

Vind je dit spannend? Dan kan het toch handiger zijn om nieuwe informatie uit teksten in eigen woorden te herhalen, door bijvoorbeeld een samenvatting te schrijven. 

 

Verschillende leerstrategieën


Samenvatten van een les

Verschillende Leerstrategieën

Een ander onderwerp waar je een samenvatting van kan maken is van de les zelf. Aan het einde van de schooldag kun je rustig alle lessen langsgaan en samenvatten wat je in die les hebt geleerd. Je kunt je aantekeningen hier bijvoorbeeld voor doornemen en even je geheugen langsgaan naar aanleiding van die aantekeningen om dit eenvoudiger te maken. 

Nieuwe informatie in eigen woorden herhalen

Wat je eigenlijk doet in het samenvatten van een les is het herhalen van nieuwe informatie in eigen woorden. Dat maakt het veel makkelijker om die informatie te onthouden.  


Sociaal leren

Een andere manier waarop je kind of jij wat leert is door idolen te hebben en die na te doen. Iemand gewoon kopiëren is vaak niet echt handig3, vooral niet als die persoon in de klas van je kind zit. 

Het is handig voor je kind om te beseffen dat het leven meerdere facetten heeft. Denk aan je werk/school, je vrienden, je familie of een hobby.

verschillende leerstrategieën

Voor elk facet kan je kind een ander idool hebben om na te doen. Op school kan hij/zij bijvoorbeeld Einstein willen imiteren, maar in de hobby is het misschien juist een muzikant of sporter. Wat ook nog kan is dat je kind inspiratie kan vinden bij vrienden of klasgenoten die al goed zijn in wat hij/zij ook goed wil kunnen. 

Verschillende leerstrategieën

Autonomie in leren

Voor succesvol leren is het belangrijk dat je als scholier een bepaalde mate van autonomie ervaart. Jij kunt bepalen wat je belangrijk vindt en daar dan aandacht aan besteden. Met deze autonomie groeit echter ook de verantwoordelijkheid voor je resultaten.

In zo'n geval kun je dan als ouder met je kind afspraken maken over de minimale tijd die het moet besteden aan bepaalde opgaven. Zo krijgen belangrijke opgaven meer aandacht en minder belangrijke opgaven minder. Natuurlijk blijft het doel dat je kind nog wel een voldoende haalt. 

Zeker, het richten op een cijfer is een mooi streven, maar kan averechts werken. Heeft je kind bijvoorbeeld faalangst, dan is het accent leggen op het resultaat vaak contra-produktief. Beter is het om te checken of je kind genoeg tijd heeft besteed aan een bepaalde opgave. Is dat het geval, dan is het behaalde cijfer minder belangrijk.

Hoe denkt je kind over . . . . 

Het leren van nieuwe kennis is voor veel mensen ontzettend leuk, maar niet elke puber zit erop te wachten. Hoe je puber denkt over leren kan veel invloed hebben op de stof die hij opneemt. Als hij/zij leren stom vindt, is de kans groot dat er een soort blokkade ontstaat voor het opnemen van nieuwe kennis. Maar vindt je kind leren leuk, dan is die blokkade snel weg. 

En natuurlijk is ook de mening over de leraren van grote invloed op de leer-motivatie van je kind. Is de docent “stom”, tja, dan wordt het moeilijk om gemotiveerd te blijven. 4  In dat geval kan het handig zijn dat je kind de koppeling tussen het vak en de docent los kan laten, zodat het in ieder geval de lesstof leuk kan vinden. 

Je kunt daar als ouder invloed op hebben hoewel dat niet altijd makkelijk zal zijn. Zo kun je nagaan hoe je zelf tegen je kind praat over school en wat je zegt over het leren van nieuwe dingen. Of je dit nu positief of negatief doet, je zult merken dat het een impact heeft op je kind.

Je kunt ook zelf het goede voorbeeld geven en iets nieuws leren. Zo kun je met de gratis app Duolingo bijvoorbeeld een taal leren, misschien is dat ook leuk om samen met je kind te doen als het moeite heeft met Engels, Duits of Frans.
Niet iedereen leert op dezelfde manier.

Hulp om je kind te helpen met motiverende leerstrategieën

Heb je het idee dat je wel positief bent over school, maar helpt het maken van afspraken en het geven van het goede voorbeeld niet? Dan kan je ook hulp inschakelen van een kindercoach of kinderpsycholoog die jou en je kind kan helpen om van school toch iets leuks te maken.

Misschien wordt je kind geen nerd, maar wel gemotiveerder.

Wil je meer weten over hoe deze hulp eruit kan zien? Maak vrijblijvend een afspraak voor een verkenningsgesprek.

Groetjes,

Anneke en Anne-Marieke. 

Verschillende leerstrategieën

Maak vandaag nog een Afspraak