Kinderen met Gedragsproblemen

Auteur: Anne-Marieke Dusseljee


Kinderen met gedragsproblemen laten voor veel ouders het ideaalbeeld van een super-gelukkig gezin niet zelden in duigen vallen. Hoe kan dat toch? Je was namelijk vader en/of moeder geworden van een wolk van een baby en inderdaad "super gelukkig". Jullie gingen het "beste gezin ooit" vormen. Inmiddels heeft de realiteit jullie ingehaald; je kind heeft gedragsproblemen. 

Met gedragsproblemen wordt overigens niet altijd bedoeld dat je kind bloed-irritant is. Het kan ook betekenen dat je kind timide en verlegen blijft op een leeftijd wanneer dat eigenlijk niet meer zo normaal is.

Het is namelijk belangrijk voor kinderen om uit hun schulp te kruipen. Als dat niet gebeurt kan dit ook gezien worden als problematisch gedrag. En dan moet je manieren vinden om ze aan te moedigen, zonder dat het raar voelt voor het kind. 

Oorzaken van gedragsproblemen

Er zijn meerdere zaken die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van gedragsproblemen bij kinderen.

  • Zo kan roken tijdens de zwangerschap zorgen voor een andere ontwikkeling van de hersenen, waardoor kinderen problemen gaan "externaliseren". Dit betekent dat ze problemen afreageren op de omgeving of zeggen dat niet zij maar de omgeving het probleem zijn.1
  • Ook een tekort aan foliumzuur in de eerste 3 maanden van de zwangerschap kan bij peuters voor gedragsproblemen zorgen. 2
  • En natuurlijk kan ook de manier van opvoeden een oorzaak zijn van gedragsproblemen. In een Portugees onderzoek zijn vier stijlen van opvoeding vergeleken op de hoeveelheid gedragsproblemen die deze kunnen veroorzaken. Hieruit kwam naar voren dat ouders die weinig steun bieden, veel controleren en veel afwijzing laten zien. Hun kinderen hebben vaker last hebben van gedragsproblemen. Deze minder positieve manier van opvoeden kan zowel van de vader als van de moeder komen.

    In deze stijl van opvoeden is er veel vijandigheid naar het kind. Er wordt veel gestraft, en er zijn veel grenzen opgesteld. Ouders zijn erg opdringerig naar het kind toe. Bij weinig steun moet je denken aan weinig affectie en misschien zelfs een beetje het negeren van het kind (affectieve verwaarlozing).

    Het steunen van kinderen - zelfs controlerend steunen van kinderen - helpt dan beter.3

Kinderen met gedragsproblemen

kinderen met gedragsproblemen
  • Verder kan de band tussen de ouders, als die in hetzelfde huis wonen, ook invloed hebben op gedragsproblemen. Zorgen relatieproblemen voor openlijk ruzies waar het kind bij is, dan is het niet verwonderlijk dat dit voor gedragsproblemen bij het kind kan zorgen.
  • Een slecht nachtrust door lawaai van buiten kan bij het kind voor hyperactiviteit en/of emotionele problemen zorgen. Woon je dus langs een drukke weg of in een buurt met een "sprankelend" nachtleven, sluit dan ’s nachts het raam en lucht de kamer overdag goed. Daardoor heeft je kind minder last van het lawaai van buitenaf. 4
  • Een depressieve vader kan ook zorgen voor gedragsproblemen bij kinderen, vaker dan een depressieve moeder. Vaders kunnen dit effect tenietdoen met positieve uitingen naar het kind toe, daarover later in de tekst meer. 5

Kinderen met gedragsproblemen

Symptoom van een onderliggend probleem

Naast bovenstaande oorzaken kunnen ook problemen van het kind zelf voor gedragsproblemen zorgen. Kinderen met epilepsie hebben bijvoorbeeld vaker last van gedragsproblemen dan kinderen zonder epilepsie.5 En dat is ook niet verwonderlijk want na de epileptische aanval is gelijk aan voor de volgende. Zelfs zes maanden voor de volgende epileptische aanval kunnen kinderen last hebben van gedragsproblemen.

Een verstoorde taalontwikkeling kan bij kinderen ook voor gedragsproblemen zorgen . Stel je voor een kind kan de situatie om hem/haar heen niet goed duiden. Dit veroorzaakt in het kind spanningen die zich kunnen uiten in gedragsproblemen.  Dit wordt ook wel Pragmatic Language Disorder genoemd.Dus het kan zijn dat je dan voor je kind hulp moet zoeken voor een betere ontwikkeling van zijn of haar taalgebruik.

Pesten of gepest worden kan ook voor gedragsproblemen zorgen. Bij de pester en bij het slachtoffer zie je gedragsproblemen, problemen met leeftijdsgenootjes en somatische problemen (schoolziek). 

Daarnaast kunnen gedragsproblemen ook een symptoom zijn van ADHD.

Behandeling van kinderen met gedragsproblemen

Kinderen met gedragsproblemen krijgen over het algemeen psychologische hulp. Soms is de hulp er alleen voor het kind en soms betrekt de hulpverlener (ja, wij ook) de hele familie bij de behandeling. Gedragsbehandelingen en cognitieve gedragstherapie (therapie die helpt met gedachten) laten veelbelovende resultaten zien om gedragsproblemen te verminderen.

Uit Noors onderzoek blijkt ook dat een intensieve behandeling met het kind en het gezin beter werkt dan bijvoorbeeld uithuisplaatsing.  In dat geval krijgen niet alleen de mensen thuis hulp, maar ook andere mensen in de omgeving van het kind. 

Bij kinderen met seksuele gedragsproblemen worden ouders ook geholpen met vaardigheden om het gedrag van de kinderen beter te managen. 

Daarnaast krijgen kinderen ook speltherapie en cognitieve gedragstherapie.

Kinderhypnose tegen gedragsproblemen

Naast de standaard kinderpsychologie kunnen kinderen met gedragsproblemen ook geholpen worden met kinderhypnose. Doel hiervan is om zichzelf te accepteren en zichzelf te laten gelden. Ze moeten voelen dat ze er mogen zijn en dat zij hun eigen stappen in het leven mogen zetten. 

Steeds meer wetenschappers ontdekken hypnose als aanvulling op, zo niet alternatief voor cognitieve therapieën. Wij, als zorgprofessionals voegen daarom hypnose toe aan familietherapie, kindertherapie en cognitieve behandelingen. 

Bij kinderen met adhd kan een hypnotische inductie* ervoor zorgen dat ze beter meewerken met de cognitieve gedragstherapie. Hypnose kan angst verminderen en het ego van kinderen sterker maken.

Bij “Hoofdmanager” zijn we gespecialiseerd in kinderpsychologie, kinderhypnose, de MatrixMethode en EFT

Heb je hulp nodig voor jezelf of voor een kind met gedragsproblemen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Groetjes, 

Anneke & Anne-Marieke

*het kind in hypnose brengen.

Kinderen met gedragsproblemen

Maak vandaag nog een Afspraak